blomma från hawaii

lite info om mig

Jag är diplomerad samtalsterapeut samt par & relationsterapeut i Psykosyntes med en femårig terapeututbildning från Psykosyntesinstitutet i Göteborg, samt en Par & Relationsterapeut-utbildning från Humanova Göteborg. Som samtalsterapeut och medlem i PSF, en yrkesförening för terapeuter, har jag förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige.Tystnadsplikt och regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare är exempel på dessa regler. Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningen EFFPs krav för terapeuter som arbetar i Europa.

Bakgrund
Friskvårdskonsult med hälsopedagogik i botten. Mellan 1996-2000 arbetade jag bland annat med folkhälsofrågor i Göteborgs stad. Under en period på sexton år, har jag lett yogaklasser för personal på Sweco, Stadskansliet &Trafikkontoret i Göteborg samt haft Krimyoga  (hathayoga) & mindfulness för klienter inom Kriminalvården mellan åren 2008-2016.
Mellan 2016-april 2020, arbetade jag som familjepedagog på Solrosen Räddningsmissionen med stöd- & krissamtal till barn & familjer som har en familjemedlem i fängelse. Där har jag även lett föräldragrupper inom kriminalvården för frihetsberövade föräldrar tillsammans med barnombud i Kriminalvården.

Ytterligare utbildningar/ verktyg:
* Par & Relationsterapeut- Humanova Göteborg.
*Mindfulnessinstruktör-Mindfulnesscenter Sverige
*EFT-emotional freedom technique, knackning. www.thetappingsolution.com
*Sorgbearbetning- Svenska institutet för sorgbearbetning
*Non violent communication- (Giraffspråket) -The center for Nonviolent Communication i Stockholm.
* Livsyoga/Kundaliniyoga enligt Tomas Frankell & Tofta Retreat, Kungälv.
*Traumaanpassad yoga och dans- Josefin Wikström, Prison yoga project.
* Barnyogaledare- Angelica Henriksson Studio Karma, Norrtälje
* Eat breathe & thrive- Yoga & andningsövningar vid ätstörningar, Chelsea Roff

Jag inspireras av gammal kunskap från Hawaii; "The Spirit of Aloha- Living in Gratitude, Love & Sacred Relationship with all life" där kvaliteter som generositet, hjälpsamhet och tålamod betonas, och man även tillåter sig se ett värde i att må dåligt, då en kris kan innebära en möjlighet till personligt, psykologiskt & andligt växande. 
Sedan jag var väldigt ung har jag lockats att besöka heliga platser i världen för att få en djupare förståelse för min egen livsväg. Jag har alltid känt mig manad att gå "den fredliga vägen" i ord & handling i mötet med människor.

Mitt arbete är inte bara ett arbete eller en karriär för mig, utan mer ett kall och en stor glädje & tillfredställesle!  Det utgår från hjärtat. 
Som allra mest levande känner jag mig, när jag kan stödja människor till att bli mer inlyssnande till det egna hjärtat, det inre vägledningssystemet som kan guida oss tillbaka till "sanningen" inom oss själva- vår essens- vår själ.
 
                                             Varmt välkommen!  

                                                     -Aloha!-

                                          


Kontakt

Jag tar emot för samtal på Psykosyntesinstitutet, Engelbrektsgatan 7B i Gbg samt i Härlanda, Göteborg.

Kostnad:
Enskilda samtal=800 kr för 60 min
Parsamtal = 1250 kr för 90 min
Tel: 0705-425119 ,
Mejl: vicstridh@gmail.com 
Boka direkt: https://psykosyntesinstitutet.as.me/

      -
Välkommen-Aloha!-