blomma från hawaii

lite info om mig

Jag är diplomerad samtalsterapeut samt parterapeut i Psykosyntes med en femårig terapeututbildning från Psykosyntesinstitutet i Göteborg samt en parterapeututbildning från Humanova Göteborg. Som samtalsterapeut och medlem i PSF, en yrkesförening för terapeuter, har jag förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkes-utövande terapeuter i Sverige.Tystnadsplikt och regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare är exempel på dessa regler. Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningen EFFPs krav för terapeuter som arbetar i Europa.

Bakgrund
Jag är friskvårdskonsult med hälsopedagogik i botten och har mellan åren 1996-2000 arbetat med bland annat folkhälsofrågor i Göteborgs stad. Under en period på sexton år, har jag lett yogaklasser för personal på Sweco, Stadskansliet &Trafikkontoret i Göteborg samt haft Krimyoga  (hathayoga) & mindfulness för klienter inom Kriminalvården mellan åren 2008-2016.
För närvarande arbetar jag deltid som familjepedagog på Solrosen, Räddningsmissionen, med stöd- & krissamtal till barn & familjer som har en familjemedlem i fängelse. Där leder jag även föräldragrupper inom kriminalvården för frihetsberövade föräldrar tillsammans med barnombud inom Kriminalvården.

Ytterligare utbildningar/ verktyg:
* PARTERAPEUT- Humanova Göteborg.
*MINDFULNESSINSTRUKTÖR, Mindfulnesscenter Sverige
*EFT-emotional freedom technique, knackning. www.thetappingsolution.com
*SORGBEARBETNING- Svenska institutet för sorgbearbetning
*NONVIOLENT COMMUNICATION- empatisk kommunikation
( ibland kallat Giraffspråket) The center for Nonviolent Communication, Stockholm
* LIVSYOGA/KUNDALINIYOGA enligt Tomas Frankell & Tofta Retreat, Kungälv
*TRAUMAANPASSAD YOGA & DANS, Josefin Wikström, Prison yoga project
* BARNYOGALEDARE- Angelica Henriksson Studio Karma, Norrtälje
* EAT BREATH & THRIVE- Yoga & andningsövningar vid ätstörningar, Chelsea Roff


Jag inspireras av gammal kunskap från Hawaii; "The Spirit of Aloha- Living in Gratitude, Love & Sacred Relationship with all life" där kvaliteter som generositet, hjälpsamhet och tålamod betonas, och man även tillåter sig se ett värde i att må dåligt, då en kris kan innebära en möjlighet till personligt, psykologiskt & andligt växande. 
Sedan jag var väldigt ung har jag lockats att besöka "heliga" platser i världen för att få en djupare förståelse för min egen livsväg. Jag har alltid känt mig manad att gå "den fredliga vägen" i ord & handling i mötet med människor.

Som allra mest levande känner jag mig, när jag kan stödja människor till att bli mer inlyssnande till det egna inre vägledningssystemet som kan guida oss tillbaka till den sanna delen i oss själva- vår essens- vår själ.
 
                                             Varmt välkommen!  

                                                          -Aloha!-

                                          Jaffa gate , Jerusalem maj 2019


Kontakt

Jag tar emot för samtal på Psykosyntesinstitutet, Engelbrektsgatan 7B i Gbg samt i Härlanda, Göteborg.

Kostnad:
Enskilda samtal=750 kr för 60 min
Parsamtal = 1250 kr för 90 min
Tel: 0705-425119 ,
Mejl: vicstridh@gmail.com 
Boka direkt: https://psykosyntesinstitutet.as.me/

      -
Välkommen-Aloha!-