blomma från hawaii

Mindfulness & MEDITATION

"Do you have the patience to wait until the mud settles
and the water clears"   
-Lao Tzu-


Endagskurser samt längre utbildningar över tid,
i förmågan att vara i och leva i mer närvaro.

 

Få av oss verkar på riktigt veta vad vi vill. Det är lätt att gå vilse för att man inte riktigt känner sig själv. Ett sätt att komma på rätt kurs, är att stanna upp.

Gör det gärna precis nu!
Stanna upp i det du gör.
Ta ett djupt andetag- räkna ( tyst för dig själv) till fyra på inandningen....
Andas ut och räkna till fyra på utandningen....gör sen en kort paus, räkna till två när utandningen bara försvinner ut i någon slags tystnad och tar slut.
Börja sedan om. Ta ett nytt djupt andetag in och räkna till fyra.
Andas ut och räkna till fyra........Gör sen en kort paus, räkna till två, och låt utandningen bara försvinna ut i något slags vakum/tomrum och ta slut.
Och släpp nu fokuset på andetaget och låt kroppen självmant få ta nästa inandetag och börja andas i sin naturliga rytm igen.
Hur kändes detta? Kunde du uppleva andetaget i kroppen? Vad tänkte du på under övningen? När du fokuserar på andetaget och hur det känns i kroppen och samtidigt tex tyst räknar in- och utandetagen så är det svårt att vara någon annanstans än just i andningsövningen. Här och nu.

Det här kan du göra precis där du är, oavsett hur du mår och var du befinner dig. Mindfulness kan vara ett sätt att börja lyssna till sig själv och att försöka höra den inre rösten. För att kunna höra den inre rösten behöver vi kunna dämpa det inre bruset från tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Många gånger försöker vi fly från det som är jobbigt. Men det gynnar oss bättre att försöka möta det som är jobbigt, att vara i det(hitta någon slags acceptans) försöka förstå hur det har uppkommit och hur det påverkar vårt liv. Att öva på närvaro som i övningen ovan kan vara ett första litet steg att ta.
 

"To be present connects you to a feeling of Hope."

____________________________________________________________

EFT- eMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE

EFT tapping, Emotional freedom technique(knackmetoden) vid stress, ångest och trauma-för djup stressreglering. Ett verktyg som primärt adresserar stressnivåerna i kroppen och reglerar dem för att så småningom kunna fungera optimalt kognitivt & känslomässigt.

Schema över knackpunkterna på överkroppen.
(källa:Nick Ortner) ►

LÄR DIG & PROVA TAPPING!
Kom igång och "tappa"/knacka med hjälp av The Tappingsolution och Jessica Ortners introduktionsvideo.
Lär dig var de specifika knackpunkterna/akupressurpunkterna sitter.

FORSKNING:
Kika på Dr Peta Stapeltons TED talk: "Is Therapy facing a revolution?" där hon pratar om "den fjärde vågens psykologi" som inkluderar soma/ kropp och då särsklit EFT.  Samt klippet med hennes forskning vid Bond University Australia gällande de fysiologiska effekterna på hjärnvågorna, vid användandet av EFT tapping/knackningar. 

Känner du dig lite nyfiken att prova?

Varför EFT?
Vi kan sällan fungera optimalt när vår kropp är i ett konstant stresspåslag.
De flesta av oss kan känna igen oss i hur vi har svårare att tänka ut saker, att planera och ta in information. Vi kanske tappar ord och till och med helt tappar förmågan att prata och uttrycka oss, när vi är under stark press. Vi kan även lättare hamna i konflikter och blir irriterade på andra när vi är stressade. Har vi varit med om traumatiska upplevelser eller fått diagnosen PTSD så finns ofta vår upplevelse kvar i kroppen, i en fight/flight eller freeze-respons. Då är det kroppen vi först behöver hjälpa och lugna ner, för att vårt sinne & vår kognitiva förmåga sedan ska kunna fungera optimalt igen. Så först adresserar vi kroppen.
Vi använder oss av EFT där vi knackar på akupressurpunkter. Signaler skickas till amygdalan, fight & flight/alarmsystemet i hjärnan, om att det är OK att lugna ner sig. Faran är över. Upplevelsen i kroppen blir oftast omedelbart märkbar då lugn & ro-känslan åter infinner sig i kroppen. Kortosolnivåerna sjunker. Främre pannlob i hjärnan ( prefrontal cortex) som hjälper oss med funktioner som att uttrycka oss, planering, problemlösning & att känna empati, kan åter fungera. Hjärnans alla delar kan åter samverka.
Det är så otroligt lätt och fungerar så direkt att det kan vara svårt att ta till sig och tro på. Jag vill varmt rekommendera EFT som ett av de snabbaste självhjälpsverktyg som finns att ta till i vår vardag för att stressreglera!

Boka en egen session! 
Jag inkluderar även EFT i samtalsterapin om önskan finns.
Välkommen att ta kontakt!


Mer information, videos och aktuell forskning:
www.thetappingsolution.com
https://petastapleton.com/
Här är en länk till självhjälp vid Trauma från Peaceful heart Network:
http://www.selfhelpfortrauma.org/

                                  Välkommen!
                                   Aloha!