blomma från hawaii

Mindfulness & MEDITATION

"Do you have the patience to wait until the mud settles
and the water clears"   
-Lao Tzu-


PÅ GÅNG I HÖST!:
-Meditation och mindfulness är ett sätt att förhålla sig till det inre bruset- 
 8 -veckors MBSR program( Mindfulnessbaserad stressreduktion) för medveten närvaro.  Syftet med kursen är att öka din medvetenhet om vad som pågår i dig och din omvärld och ge dig verktyg att hantera stress och svara an på olika situationer med mer valfrihet och flexibilitet än tidigare.
Mer info kommer inom kort!


 

Livet blir sällan som vi har tänkt oss och få av oss verkar på riktigt veta vad vi vill.
Det är lätt att gå vilse för att man inte riktigt känner sig själv. 
Ett sätt att komma på rätt kurs, är att börja lyssna till sig själv.
Att försöka höra den inre rösten. Och intuitionen. Det kan man göra precis där man är, oavsett hur man mår och var man befinner sig i livet.

Många gånger försöker vi fly från det som är jobbigt. Men det gynnar oss bättre att försöka möta det som är jobbigt, att vara i det, försöka förstå hur det har uppkommit och hur det påverkar vårt liv. För att kunna höra den inre rösten behöver man kunna dämpa det inre oljudet/ bruset från tankar, känslor och kroppsförnimmelser. 
________________________________________________________________

EFT tapping, Emotional freedom technique(knackmetoden) vid stress, ångest och trauma-för djup stressreducering och för att åter kunna känna sig trygg i sin egen kropp.

Vad skulle du vilja hela/ läka/komma till freds med i ditt liv?

Genom att knacka på slutpunkter, akupressurpunkter, på olika meridianer på kroppen,se Ortners schema över punkterna till höger, skickar vi signaler till amygdalan, fight & flight/alarmsystemet i hjärnan, om att det är OK att lugna ner sig. Faran är över. Upplevelsen i kroppen blir oftast omedelbart märkbar. Känslan av lugn & ro kan åter infinna sig i kroppen och främre pannlob i hjärnan kan åter hjälpa oss att tänka klart, uttrycka oss och känna empati bland annat. Det är så otroligt lätt och fungerar så direkt att det kan vara svårt att ta till sig och tro på.

Du kan prova direkt att reducera stress genom att lyssna på och följa instruktionerna i  min ljudfil nedan. Innan du börjar, så kika på introfilmen nedan med Jessica Ortner för att veta var du ska knacka.
Mer information, videos och aktuell forskning finns att hämta på:
www.thetappingsolution.com
Läs även om hur EFT tapping/knackmetoden används vid trauma för djup transformerande healing i Rwanda av Dr Lori Leyden i Project Light.

https://www.createglobalhealing.org/about/#founder

Vill du veta mer eller boka en session, mejla eller ring: 0705-425119