blomma från hawaii

Mindfulness & MEDITATION

"Do you have the patience to wait until the mud settles
and the water clears"   
-Lao Tzu-

 

Livet blir sällan som vi har tänkt oss och få av oss verkar på riktigt veta vad vi vill.
Det är lätt att gå vilse för att man inte riktigt känner sig själv. 
Ett sätt att komma på rätt kurs, är att börja lyssna till sig själv.
Att försöka höra den inre rösten. Och lyssna på sin intuition. Det kan man göra precis där man är, oavsett hur man mår och var man befinner sig i livet.

Många gånger försöker vi fly från det som är jobbigt. Men det gynnar oss bättre att försöka möta det som är jobbigt, att vara i det, försöka förstå hur det har uppkommit och hur det påverkar vårt liv. För att kunna höra den inre rösten behöver man kunna dämpa det inre oljudet/ bruset från tankar, känslor och kroppsförnimmelser. 
 

"To be present connects you to a feeling of Hope."

________________________________________________________________

EFT- eMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE

EFT tapping, Emotional freedom technique(knackmetoden) vid stress, ångest och trauma-för djup stressreducering och för att åter kunna känna sig trygg i sin egen kropp.

Vad skulle du vilja hela/ läka/komma till freds med i ditt liv?

Genom att knacka på akupressurpunkter, (slutpunkter) på olika meridianer på kroppen,se Ortners schema över punkterna till höger, skickar vi signaler till amygdalan, fight & flight/alarmsystemet i hjärnan, om att det är OK att lugna ner sig. Faran är över. Upplevelsen i kroppen blir oftast omedelbart märkbar. Känslan av lugn & ro kan åter infinna sig i kroppen. Främre pannlob i hjärnan ( prefrontal cortex som hjälper oss med funktioner som att uttrycka oss, självkontroll, planering, problemlösning & att känna empati, kan åter fungera. Det är så otroligt lätt och fungerar så direkt att det kan vara svårt att ta till sig och tro på.

Du kan prova direkt att reducera stress genom att lyssna på och följa instruktionerna i  min ljudfil nedan. Innan du börjar, så kika på introfilmen nedan med Jessica Ortner för att veta var du ska knacka.
Mer information, videos och aktuell forskning hittar du här:
www.thetappingsolution.com
https://petastapleton.com/

Här är en länk till självhjälp vid Trauma från Peaceful heart Network:
http://www.selfhelpfortrauma.org/
Vill du veta mer eller boka en session, mejla eller ring: 0705-425119


Prova gärna en knackning vid oro & stress här:


Nedan kan du med hjälp av Jessica Ortners introduktionsvideo, lära dig var de specifika akupressurpunkterna som vi knackar på sitter på kroppen.

Du kan även kika på Dr Peta Stapeltons forskning (Bond University Australia) på de fysiologiska effekterna på hjärnvågorna, vid användandet av EFT knackningar. ►