blomma från hawaii

Mindfulness & MEDITATION

"Do you have the patience to wait until the mud settles
and the water clears"   
-Lao Tzu-


Endagskurser samt längre utbildningar över tid,
i förmågan att vara i och leva i mer närvaro.

"To be present connects you to a feeling of Hope."

____________________________________________________________

EFT- eMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE

EFT tapping, Emotional freedom technique(knackmetoden) vid stress, ångest och trauma-för djup stressreglering. Ett verktyg som primärt adresserar stressnivåerna i kroppen och reglerar dem för att så småningom kunna fungera optimalt kognitivt & känslomässigt.

Schema över knackpunkterna på överkroppen.
(källa:Nick Ortner) ►

LÄR DIG & PROVA TAPPING!
Kom igång och "tappa"/knacka med hjälp av The Tappingsolution och Jessica Ortners introduktionsvideo.
Lär dig var de specifika knackpunkterna/akupressurpunkterna sitter.

FORSKNING:
Kika på Dr Peta Stapeltons TED talk: "Is Therapy facing a revolution?" där hon pratar om "den fjärde vågens psykologi" som inkluderar soma/ kropp och då särsklit EFT.  Samt klippet med hennes forskning vid Bond University Australia gällande de fysiologiska effekterna på hjärnvågorna, vid användandet av EFT tapping/knackningar. 

Känner du dig lite nyfiken att prova?

Varför EFT?
Vi kan sällan fungera optimalt när vår kropp är i ett konstant stresspåslag.
De flesta av oss kan känna igen oss i hur vi har svårare att tänka ut saker, att planera och ta in information. Vi kanske snubblar på orden och till och med helt tappar förmågan att prata och uttrycka oss, när vi är under stark press. Vi kan även lättare hamna i konflikter och blir irriterade på andra när vi är stressade. Har vi varit med om traumatiska upplevelser eller fått diagnosen PTSD så finns ofta vår upplevelse kvar i kroppen, i en fight/flight eller freeze-respons. Då är det kroppen vi först behöver hjälpa och lugna ner, för att vårt sinne & vår kognitiva förmåga sedan ska kunna fungera optimalt igen. Så först adresserar vi kroppen.
Vi kan då t ex använda oss av EFT där vi knackar på akupressurpunkter. Signaler skickas till amygdalan, fight & flight/alarmsystemet i hjärnan, om att det är OK att lugna ner sig. Faran är över. Upplevelsen i kroppen blir oftast omedelbart märkbar då lugn & ro-känslan åter infinner sig i kroppen. Kortosolnivåerna sjunker. Främre pannlob i hjärnan ( prefrontal cortex) som hjälper oss med funktioner som att uttrycka oss, planering, problemlösning & att känna empati, kan åter börja fungera. Hjärnans alla delar kan åter samverka.
Det är så otroligt lätt och fungerar så direkt att det kan vara svårt att ta till sig och tro på. Jag vill varmt rekommendera EFT som ett av de snabbaste självhjälpsverktyg som finns att ta till i vår vardag för att stressreglera!

Boka en egen session! 
Jag inkluderar även EFT i samtalsterapin om önskan finns.
Välkommen att ta kontakt!


Mer information, videos och aktuell forskning:
www.thetappingsolution.com
https://petastapleton.com/
Här är en länk till självhjälp vid Trauma från Peaceful heart Network:
http://www.selfhelpfortrauma.org/

                                  Välkommen!
                                   Aloha!