blomma från hawaii

samtal som stöd & för förändring

Varför enskild samtalsterapi?

Det kan finnas många olika anledningar som gör att vi människor söker samtalsterapi, exempelvis en kris eller ett trauma, stress, en längtan efter något mer i livet, oro, ångest, sjukdom, sorg eller tomhet. Hur dessa vägskäl än ser ut tvingar de oss att stanna upp, och villigt eller ovilligt ta en paus.
Erfarenheter kan ha kommit ikapp oss som inte längre kan hållas undan. Här kan samtalsterapi vara ett sätt att få förståelse, så att du kan göra medvetna val till förändring. Jag kan möta och guida dig där du inte kommer vidare på egen hand.
Jag jobbar utifrån ett här -och- nu- perspektiv och utgår från dina resurser och de förmågor som du har.

Parterapi- Par & relationsamtal
Hur gör man när man kör fast?
Ett bra första steg är att sluta fokusera på hur din partner/den andra personen agerar. I en relation kan båda behöva göra förändringar av olika slag och i större eller mindre utsträckning. Parterapi kan ge er stöd att förändra relationen så att ni kan hjälpa varandra att växa och utvecklas som människor. Jag inkluderar ofta mindfulness i samtalen för att skapa mer närvaro er emellan och på så sätt göra det lättare komma i kontakt med egna känslor & behov. Men även för att möjliggöra för villigheten att "gå över bron" till partnerns "landskap" av känslor och upplevelser. 

I parterapin får ni kännedom om anknytningsteorin för att skapa ytterligare förståelse för det egna samt partnerns grundläggande anknytningsmönster. De tidiga mönstren har en tendens att prägla vårt sätt att relatera till andra människor för resten av livet. Genom att du och din partner förstår era egna anknytningsmönster, så kan ni som par också bli mer medvetna om hur ni relaterar till varandra utifrån dem. Det kan bidra till förståelsen för att ni kanske behöver olika saker för att känna er trygga i relationen. Du kanske till exempel är en person som känner dig kvävd av för mycket kontakt och närhet, och därför drar dig undan, håller avstånd och på så sätt skapar distans. Din partner däremot kanske blir rädd och ängslig om kontakten och närheten uteblir och kan därför bli klängig och börja ställa krav. Det finns ingen värdering i att något mönster är bättre eller sämre än det andra. Mönstren ger oss bara en förståelse för ev olikheter och önskningar som kan hjälpa oss att våga stretcha oss lite längre, gå emot våra första impulser som våra mönster väcker hos oss och på så sätt växa som enskilda individer & som par.

Ni ges även möjlighet att undersöka hur ni kommunicerar med varandra enligt Nonviolent Communications (Giraffspråkets) förhållningssätt.
Vad är det som sägs mellan er och hur sägs det?
Vad sägs inte, men påverkar ändå?           

                                                 _____________________
 

"When you love someone, the best thing you can offer them

                    is your presence. How can you love if you are not there?"
                                                      Thich Nhat Hahn


Rekommendation är att komma minst 5 tillfällen med som längst 2 veckors mellanrum mellan varje tillfälle.
Tidsaspekt per tillfälle= 90 minuter.
Er investering=1650 kr/ tillfälle. För företag tillkommer moms.

Dessa samtal kan med fördel bokas även av förälder-barn som vill hitta enklare sätt att mötas och kommunicera med varandra.

Även för er som valt att avsluta relationen och vill göra avskedet så respektfullt som möjligt och hitta förhållningssätt och fortsatt dialog där t. ex. barn finns med i bilden.


                 ______________________________________________________
 

Vad är Psykosyntes?
Psykosyntes är en holistisk psykologi med själ och vilja. Vi har alla en historia som har format oss på gott och ont och som finns med oss i våra dagliga liv. Men vi har också en kreativ potential, en längtan att växa som individer och önskan att lämna beteenden som inte gynnar oss längre.
Med psykosyntesens förhållningssätt lär vi oss att vi är mer än vår historia, våra "sår" och våra begränsningar. Bortom försvaren spirar möjligheten till något nytt och friskt och viljan att ständigt se människan ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin. Här berättar Erik Hedblad, rektor vid PsykosyntesAkademin i Stockholm vad psykosytes är samt dess ursprung: https://fb.watch/dm7wRpIxFm/

För mer info:
https://psykosyntesforeningen.se/om-psykosyntes/vad-ar-psykosyntes/


Hur går det till?
Som klient kommer du/ni till mig för ett första möte & intervju. Om du/ni därefter vill fortsätta och tycker att det känns som "rätt match" för att gå vidare, så träffas vi vanligtvis en gång per vecka. För par gäller varannan vecka. (detta förstås utifrån var och ens möjligheter och behov)Varje samtal varar 60 minuter för enskild, 90 minuter för par. Som terapeut har jag ständigt handledning för att på bästa sätt kunna stötta och möta dig/er. Jag har naturligtvis tystnadsplikt.
Din/Er investering=900 kr/tillfälle enskild. 1650 kr/tillfälle-par.
Gäller även första intervjutillfället.
Jag tar emot tisdagar-torsdagar på Munkebäcksgatan 8 i Göteborg.

https://www.bokaterapeut.se/hitta-och-boka
https://boka.se/victoriastridh
Du kan även boka samtal via Skype eller Zoom.( gäller ej par)

Välkommen- Aloha! 

                          


GPS
WGS84: N 57° 43.0026', E 12° 1.5546'
Decimal: 57.7167, 12.0259