Samtal som stöd och för förändring

Det kan finnas många olika anledningar som gör att vi människor söker samtalsterapi, exempelvis en kris eller ett trauma, stress, en längtan efter något mer i livet, oro, ångest, sjukdom, sorg eller tomhet. Hur dessa vägskäl än ser ut tvingar de oss att stanna upp, och villigt eller ovilligt ta en paus.

Erfarenheter kan ha kommit ikapp oss som inte längre kan hållas undan. Här kan samtalsterapi vara ett sätt att få förståelse, så att du kan göra medvetna val till förändring. Jag kan möta och guida dig där du inte kommer vidare på egen hand. Jag jobbar utifrån ett här -och- nu- perspektiv och utgår från dina resurser och de förmågor som du har.

Hur gör man när man kör fast?

I en relation kan båda parter behöva göra förändringar av olika slag och i större eller mindre utsträckning. Parterapi kan ge er stöd att förändra relationen så att ni kan hjälpa varandra att växa och utvecklas som människor.

MINDFULNESS
Jag inkluderar ofta mindfulness i samtalen för att skapa mer närvaro er emellan och för att göra det lättare att komma i kontakt med egna känslor & behov. Men även för att möjliggöra mer empati för varandra och bjuda in mer villighet att försöka förstå den andres perspektiv.

ANKNYTNING
I parterapin ges ni kännedom om anknytningsteorin för att skapa ytterligare förståelse för det egna samt partnerns grundläggande anknytningsmönster. De tidiga mönstren har en tendens att prägla vårt sätt att relatera till andra människor för resten av livet. Genom att du och din partner förstår era egna anknytningsmönster, så kan ni som par också bli mer medvetna om hur ni relaterar till varandra utifrån dem. Det kan bidra till förståelsen för att ni kanske behöver olika saker för att känna er trygga i relationen. Du kanske till exempel är en person som känner dig kvävd av för mycket kontakt och närhet, och därför drar dig undan, håller avstånd och på så sätt skapar distans. Din partner däremot kanske blir rädd och ängslig om kontakten och närheten uteblir och kan därför bli klängig och börja ställa krav. Det finns ingen värdering i att något mönster är bättre eller sämre än det andra. Mönstren ger oss bara en förståelse för ev. olikheter och önskningar. Ökad förståelse kan hjälpa oss att våga stretcha oss lite längre, gå emot våra första impulser som våra mönster väcker inom oss, och på så sätt växa som enskilda individer & som par.

KOMMUNIKATION
Ni ges även möjlighet att undersöka hur ni kommunicerar med varandra enligt NonViolent Communication. (Giraffspråket) Ni får utforska viktiga behov för relationen och hur de på ett ärligt sätt kan uttryckas för att tas emot på bästa sätt samt lyssnas på, för att ens partner ska känna sig hörd.

  • Rekommendation är att komma minst 5 tillfällen med som längst 2 veckors mellanrum mellan varje tillfälle.
  • Tidsaspekt per tillfälle=90 minuter.
  • Er investering= 1650 kr per tillfälle. (för företag tillkommer moms)
Dessa samtal kan med fördel även bokas utav:
  • -Förälder-barn som vill hitta enklare sätt att mötas och kommunicera med varandra.
  • -Par, där barn finns med i bilden, som vill avsluta sin relation på ett så respektfullt sätt som möjligt genom att hitta nya förhållningssätt för en fortsatt dialog.

Psykosyntes är en holistisk psykologi med själ och vilja. Vi har alla en historia som har format oss på gott och ont och som finns med oss i våra dagliga liv. Men vi har också en kreativ potential, en längtan att växa som individer och önskan att lämna beteenden som inte gynnar oss längre.

Med psykosyntesens förhållningssätt lär vi oss att vi är mer än vår historia, våra “sår” och våra begränsningar. Bortom försvaren spirar möjligheten till något nytt och friskt och viljan att ständigt se människan ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin. Här berättar Erik Hedblad, rektor vid PsykosyntesAkademin i Stockholm vad psykosytes är samt dess ursprung: https://fb.watch/dm7wRpIxFm/

För mer info:https://psykosyntesforeningen.se/om-psykosyntes/vad-ar-psykosyntes/

Som klient kommer du/ni till mig för ett första möte & intervju. Om du/ni därefter vill fortsätta och tycker att det känns som “rätt match” för att gå vidare, så träffas vi vanligtvis en gång per vecka. För par gäller varannan vecka. (detta förstås utifrån var och ens möjligheter och behov)Varje samtal varar 60 minuter för enskild, 90 minuter för par. Som terapeut har jag ständigt handledning för att på bästa sätt kunna stötta och möta dig/er. Jag har naturligtvis tystnadsplikt.

Din/Er investering=900 kr/tillfälle enskild. 1650 kr/tillfälle-par.
Gäller även första intervjutillfället.

Jag tar emot på Munkebäcksgatan 8 i Göteborg.
https://www.bokaterapeut.se/hitta-och-boka
https://boka.se/victoriastridh
Du kan även boka samtal via Skype eller Zoom.( gäller ej par) Bokar du digitalt kan det finnas bokningsbara tider, även på måndagar. Maila mig om önskemål finns.

Välkommen - Aloha!

Varukorg