Allmänna villkor och köpeavtal

När du använder våra tjänster gäller våra villkor och när du registrerar dig som användare går du med på att följa villkoren, och de gäller för dig så länge som du är registrerad som användare hos oss. Läs igenom dessa nedan och kontakta oss om det är något du är osäker över. Du kan kontakta oss på vicstridh@gmail.com eller +46705-42 51 19

Dina personuppgifter enligt GDPR

När du använder våra tjänster delar du viss information med oss. Läs mer om detta i vår integritetspolicy. Där förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, hur de används, vilka vi delar uppgifterna med och vilka rättigheter du har när det gäller dina uppgifter.

Beskrivning av kurser och utbildningar

På vår hemsida presenterar vi en så detaljerad beskrivning som möjligt av utbildningarna för att du ska få så bra information som möjligt. Trots detta kan det hända att viss information saknas eller är felaktig, t.ex. eftersom ändringar har skett som vi inte har fått vetskap om. Om du har frågor kring någon särskild kurs är du välkommen att kontakta oss på vicstridh@gmail.com 0705-425119.

Köpvillkor

För att genomföra köp av utbildningar på vår hemsida måste du vara över 18 år. Om du inte ännu är 18 år kan du ändå köpa produkter om du har fått tillåtelse av din förälder eller vårdnadshavare och/eller på annat sätt har juridisk rätt att göra köp. Köp av utbildningar på vår hemsida omfattas av distansköplagen.

Ångerrätt

När du köper en utbildning har du normalt 14 dagars ångerrätt där du kan meddela oss att du ångrar köpet. Ångerrätten gäller från den dag du får tillgång till utbildningen. Obs. Om du påbörjat utbildningen gäller ej ångerrätten. Om du vill ångra ditt köpa meddela oss på vicstridh@gmail.com

Vad vi förväntar oss av dig

När du väljer att använda våra tjänster behöver vi viss information från dig. Du ansvarar själv för att de uppgifter du lämnar till oss är korrekta och uppdaterade, till exempel att du lämnar en e-postadress som du kan kontaktas på.

När du har registrerat dig hos oss skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress du angivit. I det mejlet finns inloggningsuppgifter och andra användaruppgifter. Den ska du hantera som känslig information och inte sprida eftersom du ansvarar för allt som görs via ditt konto hos oss.

Syftet med användningen av våra kurser är att ge dig utbildningar. Våra tjänster får inte användas för något annat syfte. Det är till exempel inte tillåtet att använda våra tjänster för att samla information om utbildningar för att skapa en egen plattform som liknar eller konkurrerar med de tjänster som vi erbjuder. Ej heller att sprida eller kopiera informationen till en annan part. 

Vad händer om du bryter mot våra villkor?

Om du skulle bryta mot våra villkor kommer vi att kunna avbryta din tillgång till vår webbsida och andra tjänster. Om det du gör innebär att det uppstår kostnader som vi drabbas av, kan vi komma att kräva kostnaderna av dig.

Vårt ansvar för våra tjänster

Vi gör vårt bästa för att den information som finns på vår hemsida ska vara korrekt och rättvisande. Vi kan däremot inte garantera att alla tjänster hela tiden fungerar felfritt. Det beror t.ex. på att vi är beroende av information från dig som användare och även av leverantörer som t.ex. sköter vår webbplats. Vi kan inte ta något ansvar för om du som användare av någon anledning drabbas av någon form av kostnad eller annan skada i samband med att du använder våra tjänster.

Vi kan komma att besluta att ändra eller avveckla kurser och kan därför inte garantera att du får fortsatt tillgång till dem över tid.

Nyhetsbrev och annan information

När du har registrerat dig som användare kommer vi att mejla nyhetsbrev och annan information som kan vara av intresse för dig. Om du inte längre vill ta emot detta så kan du enkelt avregistrera dig genom en länk i varje mejl.

Ändringar i villkoren m.m.

Vi kan komma att ändra dessa allmänna villkor om behov för detta uppstår. Om det sker viktiga ändringar i villkoren kommer vi att informera dig om detta genom att de nya villkoren publiceras på vår webbplats och/eller genom epost till dig.

Om vi ser ett behov av att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt de här villkoren till en annan part, till exempel ett bolag i vår koncern eller en köpare av vår verksamhet, så förbehåller vi oss den rätten, förutsatt att den nya parten kan förväntas fullgöra sina skyldigheter gentemot dig på ett tillfredsställande sätt.

Om vi inte skulle vara överens

Trots våra ansträngningar att på bästa sätt hitta och genomföra en för dig rätt utbildning, kan det uppstå situationer då vi inte är överens. Har du klagomål om våra tjänster ber vi dig att kontakta oss på vicstridh@gmail.com eller ringa Victoria Stridh på 0705-425119 .

Du har även alltid möjlighet att klaga på oss och våra tjänster i domstol genom att formellt få en tvist prövad. Vissa tvister kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se. Tvister kan också prövas av allmän domstol i Sverige, www.domstol.se.

Om du inte längre vill vara registrerad som användare hos oss, kontakta oss så tar vi bort dig.

För våra tjänster gäller svenska lagar och regler.

Senast uppdaterad: maj-2023

Varukorg